TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK APG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
23/09/2022 6.49 (-2.26 %)    1,565  3,562,300  2,276   828  3,133,700  3,785   428,600
22/09/2022 6.64 (3.75 %)    1,982  6,555,700  3,308   1,453  4,311,500  2,967   2,244,200
21/09/2022 6.37 (-2.00 %)    1,506  3,776,200  2,507   796  2,758,500  3,465   1,017,700
20/09/2022 6.48 (2.86 %)    1,821  3,942,200  2,165   1,185  2,859,100  2,413   1,083,100
19/09/2022 6.25 (-6.72 %)    2,936  6,009,900  2,047   1,229  7,833,500  6,374   -1,823,600
16/09/2022 6.71 (-5.49 %)    2,109  4,917,100  2,331   1,004  6,940,000  6,912   -2,022,900
15/09/2022 7.06 (-1.94 %)    1,340  4,504,800  3,362   1,018  5,958,100  5,853   -1,453,300
14/09/2022 7.15 (0.70 %)    2,279  8,734,100  3,832   1,117  4,812,100  4,308   3,922,000
13/09/2022 7.14 (-0.83 %)    1,373  3,209,300  2,337   763  3,204,200  4,199   5,100
12/09/2022 7.15 (2.14 %)    NaN   NaN   0
09/09/2022 7.02 (-1.13 %)    NaN   NaN   0
08/09/2022 7.05 (-2.08 %)    2,309  7,007,900  3,035   1,433  7,181,800  5,012   -173,900
07/09/2022 7.2 (-5.26 %)    2,925  8,924,400  3,051   1,418  7,196,200  5,075   1,728,200
06/09/2022 7.64 (-2.05 %)    2,550  5,722,500  2,244   1,264  5,611,600  4,440   110,900
05/09/2022 7.75 (-1.90 %)    1,813  3,879,200  2,140   1,065  4,541,300  4,264   -662,100
31/08/2022 7.87 (0.90 %)    2,269  5,389,700  2,375   1,351  4,820,600  3,568   569,100
30/08/2022 7.82 (-2.25 %)    2,367  5,719,500  2,416   1,378  6,385,800  4,634   -666,300
29/08/2022 8 (-3.61 %)    4,684  10,120,200  2,161   2,316  9,963,300  4,302   156,900
26/08/2022 8.31 (-4.48 %)    3,986  8,718,300  2,187   2,165  10,849,100  5,011   -2,130,800
25/08/2022 8.67 (-0.34 %)    2,162  6,119,200  2,830   2,642  9,497,500  3,595   -3,378,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.