TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK APC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 -1,356,000  16.1 (-2.42 %)    1,356,000  6,791,228   
29/09/2022 -1,356,000  16.5 (-2.65 %)    1,356,000  6,791,228   
28/09/2022 -80  -1,356,000  16.95 (0.30 %)    80  1,356,000  6,791,228   
27/09/2022 1,820,000  16.9 (-0.59 %)    1,820,000  6,791,228   
26/09/2022 1,820,000  17 (-3.68 %)    1,820,000  6,791,228   
23/09/2022 1,820,000  17.65 (0.00 %)    1,820,000  6,791,228   
22/09/2022 1,820,000  17.65 (-0.28 %)    1,820,000  6,791,228   
21/09/2022 1,820,000  17.65 (-1.94 %)    1,820,000  6,791,228   
20/09/2022 1,820,000  17.95 (-0.28 %)    1,820,000  6,791,228   
19/09/2022 1,820,000  17.95 (-0.83 %)    1,820,000  6,791,228   
16/09/2022 1,820,000  18.1 (0.00 %)    1,820,000  6,791,228   
15/09/2022 1,820,000  18.1 (-0.55 %)    1,820,000  6,791,228   
14/09/2022 1,820,000  18.2 (-1.09 %)    1,820,000  6,791,228   
13/09/2022 1,820,000  18.35 (-0.27 %)    1,820,000  6,791,228   
12/09/2022 1,820,000  18.4 (0.00 %)    1,820,000  6,791,228   
09/09/2022 1,820,000  18.4 (-1.08 %)    1,820,000  6,791,228   
08/09/2022 1,820,000  18.6 (2.76 %)    1,820,000  6,791,228   
07/09/2022 1,820,000  18.1 (-2.16 %)    1,820,000  6,791,228   
06/09/2022 1,820,000  18.45 (-0.27 %)    1,820,000  6,791,228   
05/09/2022 1,820,000  18.45 (-0.27 %)    1,820,000  6,791,228   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.