TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK ADG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -5,900  -250,750,000  42.5 (-4.28 %)    5,900  250,750,000  3,800,801   
22/09/2022 -12,100  -537,240,000  44.4 (-2.20 %)    12,100  537,240,000  3,800,801   
21/09/2022 -7,900  -358,660,000  45.4 (-4.42 %)    300  13,620,000  8,200  372,280,000  3,800,779   
20/09/2022 12,100  574,750,000  47.5 (6.98 %)    12,100  574,750,000  3,795,779   
19/09/2022 -22  -976,800  44.4 (-0.22 %)    22  976,800  3,806,579   
16/09/2022 1,700  75,650,000  44.5 (-1.33 %)    7,000  311,500,000  5,300  235,850,000  3,802,179   
15/09/2022 5,800  44,700,000  45.1 (0.89 %)    7,100  241,380,000  1,300  196,680,000  3,804,779   
14/09/2022 1,000  247,500,000  44.7 (-0.22 %)    5,400  387,000,000  4,400  139,500,000  3,806,579   
13/09/2022 5,700  247,500,000  44.8 (-1.54 %)    10,100  387,000,000  4,400  139,500,000  3,810,979   
12/09/2022 35,100  1,265,010,000  45.5 (1.79 %)    40,400  1,309,710,000  5,300  44,700,000  3,821,079   
09/09/2022 28,300  1,265,010,000  44.7 (6.94 %)    29,300  1,309,710,000  1,000  44,700,000  3,853,479   
08/09/2022 -330,400,000  41.8 (1.21 %)    330,400,000  3,878,579   
07/09/2022 -8,000  -330,400,000  41.3 (-3.73 %)    8,000  330,400,000  3,877,579   
06/09/2022 -2,700  -115,830,000  42.9 (-1.83 %)    1,500  64,350,000  4,200  180,180,000  3,875,679   
05/09/2022 3,800  166,060,000  43.7 (1.63 %)    4,800  209,760,000  1,000  43,700,000  3,868,479   
31/08/2022 7,400  318,200,000  43 (4.12 %)    9,300  399,900,000  1,900  81,700,000  3,867,079   
30/08/2022 300  12,390,000  41.3 (-2.36 %)    9,000  371,700,000  8,700  359,310,000  3,876,379   
29/08/2022 2,300  97,290,000  42.3 (-2.53 %)    8,500  359,550,000  6,200  262,260,000  3,885,379  45.46% 
26/08/2022 11,200  486,080,000  43.4 (4.08 %)    11,200  486,080,000  3,893,879  45.42% 
25/08/2022 1,400  58,380,000  41.7 (-0.71 %)    1,400  58,380,000  3,896,079  45.41% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.