MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 01/09/2020, 07:44
LTG

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UpCOM)

Giá hiện tại: LTG 26.2 +0.4(+1.55%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LTG: 14.9.2020, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LTG của CTCP Tập đoàn Lộc Trời như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2021. Cụ thể:
¬ Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Tiến Dũng kể từ ngày 26/06/2020;
¬ Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Phạm Thanh Thọ kể từ ngày 25/07/2020;
          - Nội dung xin ý kiến: ¬ Giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 còn lại 05 thành viên, hoạt động đến hết nhiệm kỳ.
+ Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể:
¬ Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Phú Ngọc kể từ ngày 25/07/2020;
          - Nội dung xin ý kiến: ¬ Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Tiến Phát kể từ ngày 20/08/2020;
¬ Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát.
+ Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
          - Thời gian thực hiện: + Ngày gửi tài liệu và phiếu ý kiến cho cổ đông (dự kiến): 18/09/2020
+ Ngày hết hạn nhận lại phiếu ý kiến: 17h00 ngày 28/09/2020
          - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – số 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
LTG: Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn thành lập CTCP Nông sản Lộc Trời
LTG: Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Phát - Thành viên BKS từ 20/08/2020
Tập đoàn Lộc Trời (LTG) báo lãi 116 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm
Hàng tồn và phải thu giảm chủ yếu do doanh thu giảm: Công cuộc tái cấu trúc của Lộc Trời (LTG) đã, đang và sẽ còn chậm?
LTG: Miễn nhiệm ông Phạm Thanh Thọ - Thành viên HĐQT từ 25/07/2020
LTG: Ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020 với công ty kiểm toán Ernst & Young VN
LTG: Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Tùng - người công bố thông tin từ 23/06/2020
LTG: Giải thể Chi nhánh Sông Hàn
LTG: Giải thể Chi nhánh Mỹ Tho
LTG: Giải thể Chi nhánh Thăng Long
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.