MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 08/03/2022, 11:26
LO5

 Công ty Cổ phần Lilama 5 (UpCOM)

Giá hiện tại: LO5 1.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LO5: 24.3.2022, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LO5 của CTCP Lilama 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Lilama 5 số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. (Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
LO5: Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
LO5: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
LO5: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Họ Lilama: Không doanh nghiệp nào lỗ cũng chẳng ai lãi đậm 6 tháng đầu năm
LO5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
LO5: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
LO5: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
Lộ diện các khoản lỗ lớn trong quý 1
LO5: Ngày 13/05/2021, giao dịch 5.149.791 cổ phiếu đăng ký giao dịch
LO5: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Lilama 5
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.