MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 11/03/2021, 07:48
LO5

 Công ty Cổ phần Lilama 5 (UpCOM)

Giá hiện tại: LO5 1.2 +0.1(+9.09%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LO5: 24.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LO5 của CTCP Lilama 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần LILAMA 5 – số 179 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá (Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025);
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
Họ Lilama: Không doanh nghiệp nào lỗ cũng chẳng ai lãi đậm 6 tháng đầu năm
LO5: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
LO5: Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN 2021
LO5: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
LO5: Báo cáo tài chính quý 4/2020
LO5: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào diện bị kiểm soát
LO5: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
LO5: Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Phương giữ chức Kế toán trưởng từ 1.8.2020
LO5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
LO5: Báo cáo tài chính quý 2/2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.