TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 7, 29/08/2020, 08:57
L61

 Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (HNX)

Giá hiện tại: L61 7.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
L61: Cổ đông lớn Cao Đài đã mua 538.566 cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Đài
- Mã chứng khoán: L61
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 630.000 CP (tỷ lệ 8,32%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 538.566 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.168.566 CP (tỷ lệ 15,42%)
- Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/08/2020.

Theo HNX

Các tin khác
Họ Lilama: Không doanh nghiệp nào lỗ cũng chẳng ai lãi đậm 6 tháng đầu năm
L61: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính bán niên 2020
L61: Cổ đông lớn Vũ Công Nam đã bán 538.566 cp, không còn là CĐL từ 17.8.2020
L61: Cổ đông lớn Vũ Công Nam đã bán 630.000 cp
L61: Cổ đông Cao Đài đã mua 630.000 cp, trở thành CĐL từ 12.8.2020
L61: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Quế - Phó Tổng giám đốc từ 1.8.2020
L61: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
L61: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
L61: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
L61: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông