MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 10/12/2018, 00:40
ISH

 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UpCOM)

Giá hiện tại: ISH 19.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Điểm danh những doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này
Điểm danh những doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này

Hàng loạt cái tên đáng chờ đón như Đạt Phương, như Cao su Đà Nẵng, như May Sông Hồng, Bột giặt LIX sẽ được nhắc đến trong tuần này.

Tuần mới từ 10/12 đến 14/12/2018 có 36 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức/cổ phiếu thưởng này cần chú ý mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 10/12/2018: LIX, KHP, BFC, ONE, PND, HSL, BKH

Ngày 10/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Bột giặt LIX chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 30%. Tương ứng, với 32,4 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Bột giặt LIX sẽ chi gần trăm tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2018 Bột giặt LIX đạt 1.730 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 112 tỷ đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến cuối quý 3/2018 đạt gần 124 tỷ đồng. Ngoài ra LIX còn hơn 86 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 21/12/2018.

CTCP Phân bón Bình Điền (BFC) chi hơn 114 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 20/12/2018.

CTCP Truyền thông số 1 (ONE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 10/1/2019.

CTCP Cảng Đồng Nai (PND) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 25/12/2018.

CTCP Chế biến nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 20/12/2018.

CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội (BKH) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 18/12/2018.

Ngày 11/12/2018: NSH, PPC, MDG, SLS, D2D, CAV, VAF, HLY, TMW

CTCP May Sông Hồng (MSH) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán 26/12/2018.

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Miền Đông (MDG) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/12/2018.

CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 20/12/2018.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 25/12/2018.

CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF) trả cổ tức lần 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 27/12/2018.

CTCP Viglacera Hạ Long 1 (HLY) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Tổng hợp gỗ Tân Mai (TMW) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 15/5/2019.

Ngày 13/12/2018: PHR, HVT, DRC, GDT, PAC, UIC, ICN, KBE, VEC, HC3, BRR, DBM, TTE, MST

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 29/3/2018.

CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 27/12/2018.

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 25/12/2018.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Idico (UIC) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 27/12/2018.

CTCP Đầu tư xây dựng Dầu khí Idico (ICN) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Sách và Thiết bị trường học (KBE) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 18/1/2019.

Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 25/12/2018.

CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 2/1/2019.

CTCP Cao su Bà Rịa (BRR) nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 2,5%. Thời gian thanh toán 26/12/2018.

CTCP Viglacera Hạ Long 1 (HLY) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Dược – Vật tư Y tế Đắc Lắk (DBM) nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh (TTE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 20/12/2018.

CTCP Xây dựng 1.1.6.8 (MST) phát hành 2,52 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 14%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 14 cổ phiếu mới.

Ngày 14/12/2018: DPG, NFC, XHC, ND2, D11, ISH, LG9, LAI

Ngày 14/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đạt Phương (DPG) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng Đạt Phương sẽ chi khoảng 30 tỷ đồng lần này. Thời gian thanh toán 7/1/2019.

Kết quả kinh doanh, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm Đạt Phương đạt gần 918 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt chưa đến 108 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ và mới chỉ hoàn thành chưa đến một nửa chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Xuân Hòa Việt Nam (XHC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 24/12/2018.

CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toadn 25/12/2018.

CTCP Địa ốc 11 (D11) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (ISH) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 (LG9) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

CTCP Đầu tư xây dựng Long An Idico (LAI) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/12/2018.

Hóng tin "hot" tuần tới

Tuần tới Mía đường Sơn La, Cao su Tây Ninh, Cao su Đồng Phú, Saigon Cargo Service, Ánh Dương Việt Nam... sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức, cổ phiếu thưởng.

Trần Thành

Theo Trí Thức Trẻ

Các tin khác
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp
ISH: 14.12.2018/, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp)
ISH: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v tạm ứng cổ tức cổ tức năm 2018 cho cổ đông
Điểm danh những doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này
ISH: 29.8.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp)
ISH: Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 17 doanh nghiệp
ISH: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách chi trả tiền cổ tức năm 2017
ISH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
ISH: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.