MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 30/11/2018, 09:20
ISH

 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UpCOM)

Giá hiện tại: ISH 19.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ISH: 14.12.2018/, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISH của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/12/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: + Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/12/2018. Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu.
Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền nhận cổ tức (theo mẫu của Tổ chức phát hành) kèm theo CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: + Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu gửi Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản về địa chỉ Tổ chức phát hành hoặc fax vào số 0271. 3731092 hoặc gửi bản scan vào địa chỉ email: Tcktidicoshpgmail.com (Tài khoản phải mang tên người sở hữu).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
ISH: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v tạm ứng cổ tức cổ tức năm 2018 cho cổ đông
Điểm danh những doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này
ISH: 29.8.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp)
ISH: Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 17 doanh nghiệp
ISH: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách chi trả tiền cổ tức năm 2017
ISH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
ISH: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
ISH: 30.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
ISH: Quyết định HĐQT v/v tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.