MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 27/08/2018, 01:38
ISH

 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UpCOM)

Giá hiện tại: ISH 19.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Điểm danh những doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này
Điểm danh những doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này

Tuần này có nhiều cái tên được nhà đầu tư quan tâm như anh em nhà Masan Resources, Masan Consumer, như PVGas hay Noibai Cargo...

Tuần mới từ 27/8 đến 31/8/2018 có đến 27 doanh nghiệp thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu hoặc chia cổ phiếu thưởng.

Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp đang được các nhà đầu tư trông chờ như Tổng công ty khí Việt Nam PVGas (GAS) tạm ứng 20% cổ tức bằng tiền, như Masan Consumer (MCH) chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15%, như Masan Resources phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 25% hay Noibai Cargo tạm ứng 40% cổ tức bằng tiền….

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần chú ý mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 27/8/2018

Ngày 27/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng công ty Khí Việt nam – CTCP (GAS) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Như vậy PV Gas sẽ chi khoảng 3.828 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông. Thời gian thanh toán 25/10/2018.

PV Gas vừa báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 với tổng doanh thu đạt 37.024 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 5.323 tỷ đồng, tăng 30% so với nửa đầu năm ngoái và đã hoàn thành đến 83% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

CTCP Hàng Tiêu dùng Masan (MCH) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 79,55 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 15%. Tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Trên BCTC hợp nhất năm 2018 của Masan Consumer, tính đến hết năm nguồn thặng dư vốn cổ phần còn 5.088 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn nắm giữ số cổ phiếu quỹ trị giá 1.640 tỷ đồng.

CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP) thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 7% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ chi trả 12%. Thời gian thanh toán 14/9/2018.

Bên cạnh đó Bao bì Mỹ Châu cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ công ty và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO) trả cổ tức băn 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/9/2018.

CTCP Vật tư Xăng Dầu (COM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 13/9/2018.

CTCP Container Việt Nam (VSC) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 12/9/2018.

CTCP Licogi 16 (LCG) thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 28/9/2018.

CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 20/9/2018.

CTCP K.I.P Việt Nam (KIP) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 20/9/2018. Đồng thời KIP cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 4,12 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 1:0,7254.

CTCP Phụ tùng máy số 1 (FT1) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 25/9/2018.

Ngày 28/8/2018

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIH) trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 9%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 9 cổ phiếu mới.

Ngày 29/8/2018

CTCP City Auto (CTF) thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/11/2018.

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 5%.

CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 12% và trả cổ tức còn lại trước đó tỷ lệ 3%. Tổng tỷ lệ chi trả 15%. Thời gian thanh toán 14/9/2018.

CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/9/2018.

Tổng công ty 36 – CTCP (G36) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5,48%. Thời gian thanh toán 19/9/2018.

CTCP Logistics Vinalink (VNL) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 14/9/2018.

CTCP Dịch vụ dầu khí Cảng Đình Vũ (PSP) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 28/9/2018.

CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng Ididco (ISH) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 25/9/2018.

Ngày 30/8/2018

Ngày 30/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources – MSR) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 180 triệu cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành 25%.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 1.800 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Trên BCTC kiểm toán năm 2017 của công ty thể hiện, tính đến hết năm 2017 Masan Resources còn hơn 1.944 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Dự kiến sau phát hành Masan Resources sẽ tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 9.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Thiên Long (TLG) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Tương ứng công ty sẽ chi khoảng 50,55 tỷ đồng. Thời gian thanh toán 5/10/2018.

Bên cạnh đó Thiên Long Group cũng sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 15,17 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 30%. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối đến 31/12/2018 trên BCTC kiểm toán của công ty.

Ngày 30/8 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để Noibai Cargo (NCT) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 40%, tương ứng với việc công ty sẽ chi khoảng 104 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

CTCP Điện Gia Lai (GEG) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 19/10/2018. Đồng thời Điện Gia Lai cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 97 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

Tập đoàn dệt may Việt Nam (VGT) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 17/9/2018.

CTCP Cơ khí An Giang (CKA) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán 14/9/2018.

CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/9/2018.

CTCP Cấp thoát nước Bình Dương (BDW) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 3,5%. Thời gian thanh toán 20/9/2018.

CTCP Cung ứng dịch vụ kỹ thuật Hàng hải (MAC) phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5%.

Hóng tin "hot" tuần tới

Tuần tới Hãng hàng không Vietjet sẽ chốt quyền trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 20%, Vinamilk sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 40%, Đá Núi Nhỏ sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 70%....

Trần Thành

Theo Trí Thức Trẻ

Các tin khác
ISH: 29.8.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp)
ISH: Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 17 doanh nghiệp
ISH: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách chi trả tiền cổ tức năm 2017
ISH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
ISH: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
ISH: 30.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
ISH: Quyết định HĐQT v/v tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
ISH: 13.9.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (350 đ/cp)
ISH: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.