MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 20/02/2020, 15:52
IFS

 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (UpCOM)

Giá hiện tại: IFS 18.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IFS: 9.3.2020, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IFS của CTCP Thực phẩm Quôc tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 10/04/2020 (thứ sáu).
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty tại lô 13, KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2019;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGĐ”) trong năm 2019;
          - Nội dung họp: 5. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2019;
6. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019;
7. Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
8. Đề xuất phí thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025;
9. Bổ nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025;
10. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
IFS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
IFS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
IFS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IFS: 8.11.2019, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
IFS: Báo cáo tài chính quý 3/2019
IFS: Báo cáo tài chính quý 3/2019 (công ty mẹ)
Chủ sở hữu nhãn hiệu Wonderfarm, Ice+ lãi quý 3 tăng trưởng 47%, hoàn thành vượt xa kế hoạch năm sau 3 quý
IFS: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
IFS: Kết luận thanh tra thuế và quyết định xử phạt của năm 2014-2015
IFS: Gia hạn thời gian thuê nhà xưởng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.