MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 12/04/2019, 06:58
IFS

 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (UpCOM)

Giá hiện tại: IFS 28.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
IFS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 
Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
IFS: Giải trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Hợp nhất
IFS: Giải trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Riêng lẻ
IFS: Nghị quyết HĐQT về nội dung đề xuất tại AGM 2019
IFS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IFS: 8.3.2019, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
IFS: Nghị quyết HĐQT chấp thuận tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
IFS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019
IFS: Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018
IFS: Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2018
IFS: Giải trình báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3 năm 2018
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.