MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 28/02/2018, 01:29
IFS

 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (UpCOM)

Giá hiện tại: IFS 28.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IFS: 12.3.2018, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IFS của CTCP Thực phẩm Quôc tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến: ngày 12/04/2018 (thứ năm).
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty tại lô 13, KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
+ Kê khai và chi trả cổ tức cho các cổ đông và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Tái bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thay thế;
+ Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
+ Sửa đổi nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 về việc mua lại thương hiệu “Wonderfarm”;
+ Yêu cầu chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

HNX

Theo HNX

Các tin khác
IFS: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
IFS: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 4 năm 2017
IFS: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Quý 4 năm 2017
IFS: Nghị quyết HĐQT thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2016,2017 và 2018
IFS: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Q3 2017
IFS: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng Q3 2017
IFS: Ông Koji Kodama thôi làm thành viên BKS từ 21.10.2017
Hủy niêm yết và trở lại: “Mỗi nhà mỗi cảnh”
Cuộc ‘hồi sinh’ của Trà bí đao Wonderfarm và tầm nhìn xa của người Nhật trong câu chuyện đi thuê đất bỏ không 5 năm ở Trung Quốc
IFS: Giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.