MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 15/03/2017, 02:30
IFS

 Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (UpCOM)

Giá hiện tại: IFS 28.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IFS: 24.3.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IFS của CTCP Thực phẩm Quôc tế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết 
          - Thời gian họp: ngày 12/04/2017 (thứ 4).
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của công ty tại lô 13, KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
+ Thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT và BKS;
+ Kê khai và chi trả cổ tức cho các cổ đông và thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
+ Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
+ Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát thay thế;
+ Yêu cầu chấp thuận của ĐHCĐ đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có);
HNX

Theo HNX

Các tin khác
IFS: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi nhân sự trong Ban giám đốc
IFS: Ủy quyền cho ông Phạm Hoàng Long làm Người Công bố thông tin từ 11.3.2017
IFS: Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách những người được ủy quyền ký các chứng từ giao dịch liên quan đến tài khoản ngân hàng
IFS: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 9 ngày 25-1-2017 (nhận từ cơ quan quản lý ngày 7-2-2017)
IFS: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thứ 8
Top những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong tuần
Lỗ gần nghìn tỷ đồng, “Vua nước bí” Wonderfarm trở lại sàn chứng khoán với giá 3.000 đồng
IFS: Ngày 16/11/2016, ngày giao dịch đầu tiên 87.140.984 cổ phiếu
IFS: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch 87.140.984 cổ phiếu
IFS: Thông báo lịch họp ĐHCĐ thường niên 2015
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.