MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 31/03/2022, 11:34
IBD

 CTCP In Tổng hợp Bình Dương (UpCOM)

Giá hiện tại: IBD 11.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

 
Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
IBD: 23.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
IBD: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
IBD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
IBD: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
IBD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
IBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IBD: 24.11.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
IBD: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021
IBD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.