MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 14/03/2022, 10:16
IBD

 CTCP In Tổng hợp Bình Dương (UpCOM)

Giá hiện tại: IBD 10.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
IBD: 23.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IBD của CTCP In Tổng hợp Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 23/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
          - Nội dung họp: Thông qua các tờ trình, báo cáo liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
IBD: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
IBD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
IBD: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
IBD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
IBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
IBD: 24.11.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
IBD: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021
IBD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
IBD: Quyết định cử, thôi cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư tại CTCP In tổng hợp Bình Dương
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.