MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 09/04/2021, 05:51
HHG

 Công ty Cổ phần Hoàng Hà (UpCOM)

Giá hiện tại: HHG 2.7 +0.3(+12.5%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HHG: 22.4.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHG của CTCP Hoàng Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông tham dự
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần Hoàng Hà, số 368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
+ Tờ trình về việc sửa Điều lệ Công ty;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;


Theo HNX

Các tin khác
HHG: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng bị cảnh báo
HHG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
HHG: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
HHG: Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
HHG: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
HHG: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ)
HHG: Báo cáo tài chính quý 4/2020
HHG: Nghị quyết HĐQT đẩy mạnh việc tái cơ cấu công ty
HHG: Giải trình lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020
HHG: Bổ sung cổ phiếu HHG vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.