MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 26/05/2020, 03:55
HDO

 Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (UpCOM)

Giá hiện tại: HDO 0.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HDO: 11.6.2020, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDO của CTCP Hưng Đạo Container như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 26/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Tp.HCM (địa điểm chính xác sẽ được thông báo sau).
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
+ Thông qua nội dung các tờ trình.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
HDO:Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
HDO: Báo cáo tài chính quý III/2019
Hưng Đạo Container âm vốn chủ sở hữu, cổ phiếu HDO bị hạn chế giao dịch
HDO: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
HDO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019
HDO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
HDO: Ngày 10/07/2019, giao dịch 2.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
HDO: 13.6.2019, ngày GDKHQ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
HDO: Chấp thuận niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu
HDO: Công văn chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.