MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 05/12/2022, 15:31
HDA

 Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)

Giá hiện tại: HDA 5.6 +0.2(+3.7%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HDA: 9.12.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (600 đ/cp), thưởng cp (tỷ lệ 100:20)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDA của CTCP Hãng sơn Đông Á như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty theo địa chỉ: Số 59 đường Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 21/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân. Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Buổi sáng từ 9h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h00.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy không thực hiện và số vốn điều lệ mới đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A hiện đang sở hữu 257 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: nhận được là: (257:100)x20=51,4 cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 51 cổ phiếu mới và 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính Công ty theo địa chỉ: Số 59 đường Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân. Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Buổi sáng từ 9h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h00.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.


Theo HNX

Các tin khác
HDA: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu
HDA: Nghị quyết HĐQT phê duyệt trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
HDA: Văn bản chấp thuận của UBCKNN v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HDA
HDA: Giải trình chênh lệch LNST Hợp nhất Q3/2022 so với cùng kỳ năm trước
HDA: Giải trình LNST Công ty mẹ Quý 3/2022 giảm 63% so với cùng kỳ năm trước
HDA: Cổ đông lớn Nguyễn Hồng Thái đã bán 225.300 cp, không còn là CĐL từ 31.8.2022
HDA: Cổ đông Nguyễn Hồng Thái đã mua 58.300 cp, trở thành CĐL từ 1.8.2022
HDA: Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện phát hành cp tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH
HDA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
HDA: Thông báo thay đổi tên Công ty con
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.