MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 17/03/2021, 17:38
GVT

 Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (UpCOM)

Giá hiện tại: GVT 84.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
GVT: Cổ đông lớn Lê Xuân Lương đã mua 7.700 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Lương
- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Quý
- Mối quan hệ: Vợ
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,11%
- Mã chứng khoán: GVT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 692.366 CP (tỷ lệ 5,97%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 700.066 CP (tỷ lệ 6,03%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 12.900 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0,11%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 712.966 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 6,14%
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/03/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
GVT: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
GVT: Ông Lê Xuân Lương đã mua 77.800 CP, trở thành CĐL từ 01/12/2020
GVT: Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hiện - Tổng giám đốc từ 01/10/2020
Hàng loạt doanh nghiệp trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tỷ lệ rất cao
GVT: Ngày 13/08/2020, giao dịch 4.260.100 cổ phiếu niêm yết bổ sung
GVT: Chấp thuận niêm yết bổ sung 4.260.100 cổ phiếu
GVT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều cá nhân và doanh nghiệp bị UBCKNN phạt
GVT: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 11.605.100 CP
GVT: Đã phát hành 4.260.100 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.