MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 14/03/2019, 13:31
FT1

 Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (UpCOM)

Giá hiện tại: FT1 34.5 +4.5(+15.0%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
FT1: 25.3.2019, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
          - Nội dung họp: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
          - Nội dung họp: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
FT1: CBTT đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
FT1: CBTT v/v ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
Điểm danh những doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần này
FT1: 27.8.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp)
FT1: Nghị quyết của HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2017
FT1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
FT1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
FT1: 23.3.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
FT1: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
FT1: Ký hợp đồng kiểm toán 2017
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.