MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 20/03/2023, 14:50
EVS

 Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (HNX)

Giá hiện tại: EVS 12.1 +1.1(+10.0%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
EVS: 31.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EVS của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2023. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
EVS: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
EVS: Bổ nhiệm ông Lê Minh Khuê giữ chức Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu từ 24/02/2023
EVS: Bổ nhiệm ông Lê Minh Khuê giữ chức Phó TGĐ từ 01/02/2023
EVS: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
EVS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
EVS: Nghị quyết HĐQT điều chỉnh một số nội dung tại phương án phát hành cp cho cổ đông hiện hữu
EVS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh chi nhánh Bà Triệu
EVS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
EVS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
EVS: Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF) đã mua 320.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.