MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 05/04/2021, 09:09
DXV

 Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE)

Giá hiện tại: DXV 4.23 +0.22(+5.49%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DXV: Giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV

Ngày 18/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK) ra Quyết định số 120/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu DXV của Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/03/2020 do “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là - 6,89 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2019 là - 6,2 tỷ đồng”, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo quy định tại Tiết b, Tiết c, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 22 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018.

Ngày 31/03/2021, Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng đã công bố thông tin BCTC KT năm 2020, theo đó Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 106 triệu đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại  ngày 31/12/2020 là âm 6,4 tỷ  đồng và BCTC KT 2020 của DXV có tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Căn cứ Điểm 4.1 và  4.2 Khoản 4 Điều 22 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018 về các trường hợp chứng khoán đưa ra khỏi cảnh báo: “4.1 SGDCK sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện cảnh báo và thực hiện dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo trong trường hợp tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo; 4.2 Trường hợp chứng khoán đang trong diện cảnh báo theo quy định tại tiết a, b, c điểm 1.1 khoản 1 Điều này sẽ được xem xét dỡ bỏ ký hiệu cảnh báo căn cứ vào báo cáo tài chính quý/bán niên được soát xét hoặc báo cáo tài chính năm kiểm toán.”, căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng, cổ phiếu DXV chưa khắc phục hoàn toàn nguyên nhân đưa vào cảnh báo. SGDCK Tp.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu DXV sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.Theo HOSE

Các tin khác
DXV: 25.3.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
DXV: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
DXV: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
DXV: Giải trình KQKD quý 4/2020 so với cùng kỳ năm trước
DXV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019
DXV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
DXV: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
DXV: Hủy ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐTN 2020
DXV: 11.6.2020, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
DXV: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.