MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 27/08/2015, 09:31
DXV

 Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE)

Giá hiện tại: DXV 4.1 -0.04(-0.97%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DXV: Giữ nguyên diện cảnh báo

Ngày 14/08/2015, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK) đã nhận được BCTC soát xét bán niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vincem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (Mã chứng khoán: DXV). Theo Báo cáo, Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 là: 2,4 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2015 là: -6 tỷ đồng. Như vậy, DXV chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

            SGDCK tiếp tục duy trì  diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV * và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu DXV sau khi có BCTC Kiểm toán năm 2015.

            (* Cổ phiếu DXV bị đưa vào diện cảnh báo theo Quyết định số 242/2013/QĐ-SGDHCM ngày 09/07/2013 của SGDCK TPHCM do Lợi nhuận sau thuế năm 2011 sau khi hồi tố là  số âm và bị lỗ lũy kế đến 31/12/2012 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2012 là âm 17.350.220.475 đồng) và để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư  theo quy định tại điểm f khoản 1.1 Điều 19 a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.


HSX

Theo HOSE

Các tin khác
DXV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015
DXV: Nghị quyết HĐQT v/v giải tỏa cổ phiếu hạn chế giao dịch của CĐ sáng lập
DXV: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2015
DXV: Ông Nguyễn Hòa Nam đại điện vốn góp của VICEM thay ông Nguyễn Duy Diễn từ 4.6
DXV: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hòa Nam làm GĐ thay ông Nguyễn Duy Diễn từ 1.6.2015
DXV: Thông báo về vần đề ngoại trừ trên BCTC KT 2014
DXV, VFG: Lên kế hoạch kinh doanh trong năm 2015
DXV: Bầu ông Nguyễn Văn Cường là TV.BKS thay bà Nguyễn Thị Thu Hằng từ 20.4.2015
DXV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
DXV: 18.3.2015, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN 2015
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.