MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 29/04/2022, 04:23
DP2

 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (UpCOM)

Giá hiện tại: DP2 4.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DP2: 10.5.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP2 của CTCP Dược phẩm Trung ương 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 07/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 Lô 27 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
DP2: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
DP2: Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
DP2: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính
DP2: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
DP2: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
DP2: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
DP2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
DP2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
DP2: CBTT Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021
DP2: Công văn giải trình Báo cáo tài chính năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.