MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 07/06/2021, 03:07
DNP

 Công ty Cổ phần DNP Holding (HNX)

Giá hiện tại: DNP 23.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DNP: 15.6.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNP của CTCP Nhựa Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH Thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH Thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo trong thư mời ĐHĐCĐ.


Theo HNX

Các tin khác
DNP: Hủy chốt danh sách ngày 17/5 và chốt ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
DNP: Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
CVT: CTCP Nhựa Đồng Nai đã mua 18.761.964 cp
DNP: Giải trình chênh lệch BCTC kiểm toán 2020 công ty mẹ và hợp nhất
DNP: Đơn xin từ nhiệm của ông Brandon Marc Courban - thành viên HĐQT
DNP: Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
DNP: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Chương, ông Trịnh Kiên giữ chức Phó Tổng giám đốc từ 1.4.2021
CVT: Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cp quỹ
CVT: Ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền
CVT: CTCP Nhựa Đồng Nai đã mua 18.761.964 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.