MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 7, 05/01/2019, 09:43
DNP

 Công ty Cổ phần DNP Holding (HNX)

Giá hiện tại: DNP 23.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DNP: 4.7.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức (tỷ lệ 100:12.997), bán ưu đãi (tỷ lệ 100:42.992)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNP của CTCP Nhựa Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2018
3. Lý do và mục đích: 
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 
          - Tỷ lệ thực hiện: 100: 12,997 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12,997 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được HĐQT hủy bỏ.Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu sẽ nhận cổ phiếu là 118 x (12,997/100) = 15,3 cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 15 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai - KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai và xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 21.500.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:42,992 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền mua được mua 42,992 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. 
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. 
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Giá bán cổ phiếu còn dư, cổ phiếu lẻ: có thể thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Cổ phiếu phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018 và báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu sẽ được hưởng 118 quyền, tương đương với số cổ phiếu được mua 118 x (42,992/100) = 50,7 cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A được mua 50 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua: 
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đồng Nai
               + Số tài khoản: 2001 0000 1760 9000
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: 
               + Thời gian bắt đầu: 12/07/2018
               + Thời gian kết thúc: 30/07/2018
          - Thời gian đăng ký đặt mua: 
               + Thời gian bắt đầu: 12/07/2018
               + Thời gian kết thúc: 02/08/2018
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai - KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3.

HNX:

Theo HNX

Các tin khác
DNP: Bản cáo bạch Chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2018
DNP: Cổ đông lớn Lê Tuấn Điệp đã bán 1.345.000 CP
DNP: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
DNP: Nghị quyết HĐQT v/v thoái vốn của Công ty tại CTCP Quản lý đầu tư DNP
DNP: Ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu và nhận cổ tức năm 2017
DNP: Nghị quyết HĐQT v/v trình ĐHĐCĐ rút ngành nghề kinh doanh
DNP: Giải trình chênh lêch BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý I năm 2018 so với quý I năm 2017
DNP: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017
DNP: Giải trình chênh lệch BCTC riêng và báo cáo hợp nhất
DNP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.