MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 25/01/2016, 17:00
DLC

 Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ

Giá hiện tại: DLC 38.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DLC: 04/02/2016, Ngày GDKHQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLC của CTCP Du lịch Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 07/03/2016
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động HĐQT 2011 – 2015 và định hướng hoạt động 2016 – 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.HNX

Theo HNX

Các tin khác
DLC: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC họp ĐHĐCĐ TN năm 2016
DLC: Bổ nhiệm hai thành viên HĐQT từ 30/11/2015
DLC: Bổ nhiệm Ông Tạ Hoàng Sơn làm Phó TGĐ từ 12/11
DLC: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Ngà làm Trưởng BKS từ 01/11
DLC: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương - TV HĐQT từ 29/10/2015
DLC: Ông Vũ Tiến Thuần - CĐL đã mua 1.000.000 CP
DLC: Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đã bán 2.000.000 CP
DLC: NQ HĐQT Thông qua Phát hành CP Riêng Lẻ
DLC: Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước đăng ký bán 2.000.000 CP
DLC: Chào bán cổ phần của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.