TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 15/04/2022, 13:41
CQN

 Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (UpCOM)

Giá hiện tại: CQN 20.3 +0.1(+0.5%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CQN: 22.4.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CQN của CTCP Cảng Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại tỉnh Quảng Ninh (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau tại thư mời)
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
+ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty;
+ Thông qua Tờ trình CQN chuyển từ đăng ký giao dịch UpCOM sang đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE;
+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CQN: CTCP Tập đoàn T&T đã bán 6.000.000 CP
CQN: Quyết định HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022
Bán xong 6,8 triệu cổ phiếu CQN, Tập đoàn T&T lại muốn bán tiếp 6 triệu cổ phần tại Cảng Quảng Ninh để thu hồi vốn đầu tư
CQN: CTCP Tập đoàn T&T đăng ký bán 6.000.000 CP
CQN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
Ngành cảng biển khởi sắc, Cảng Quảng Ninh (CQN) báo lãi năm 2021 tăng 33% so với cùng kỳ
Tập đoàn T&T đã bán xong 6,8 triệu cổ phần tại Cảng Quảng Ninh, thu về hơn 200 tỷ đồng
CQN: CTCP Tập đoàn T và T đã bán 6.800.000 CP
Tập đoàn T&T muốn bán bớt 6,8 triệu cổ phần tại Cảng Quảng Ninh
CQN: CTCP Tập đoàn T&T đăng ký bán 6.800.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.