MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 08/06/2022, 02:41
CEN

 Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: CEN 6.1 +0.3(+5.17%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CEN: 15.6.2022, ngày GDKHQ bán ưu đãi (tỷ lệ 10:9)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CEN của CTCP CENCON Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 10.284.840
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:9 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền, cứ 10 quyền được mua thêm 09 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được mua: (102x9/10)=91,8 cổ phiếu phát hành thêm. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được mua thêm 91 cổ
          - Phương án làm tròn : phiếu mới và số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh 0,8 cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Cencon Việt Nam
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở Giao dịch 1
               + Số tài khoản: 12010007347535
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu lẻ thập phân do làm tròn và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các nhà đầu tư trong nước khác sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 27/06/2022
               + Thời gian kết thúc: 11/07/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 27/06/2022
               + Thời gian kết thúc: 18/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Cencon Việt Nam – Lô 45-50B, đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam vào các làm việc trong tuần (xuất trình Chứng minh nhân dân/hộ chiếu).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông được chuyển nhượng 01 lần. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho người khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CEN: Công ty TNHH MTV Duyên hải Lào Cai đã mua 580.000 CP, trở thành CĐL từ 06/06/2022
CEN: CBTT chào bán cổ phiếu ra công chúng
CEN: Nghị quyết HĐQT v/v đảm bảo việc tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài của đợt chào bán thêm cổ phiếu
CEN: Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
CEN: Điều lệ sửa đổi năm 2022
CEN: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
CEN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CEN: Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bà Triệu
CEN: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh và vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở Giao dịch
CEN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.