MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 16/03/2021, 10:37
CEN

 Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: CEN 4.2 -0.3(-6.67%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CEN: 29.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CEN của CTCP CENCON Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 25/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, nhà Biệt thự số 28 dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Tờ trình thay đổi tên Công ty;
+ Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình Đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CEN: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
CEN: Bà Mạc Thị Hoa - Kế toán trưởng đã bán 90.000 CP
CEN: Bà Mạc Thị Hoa - Kế toán trưởng đăng ký bán 90.000 CP
CEN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
CEN: Ngày 06/11/2020, giao dịch 2.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
CEN: Chấp thuận niêm yết bổ sung 2.500.000 cổ phiếu
CEN: Đính chính báo cáo kết quả phát hành
CEN: Nghị quyết Hội đồng quản trị và Điều lệ công ty sửa đổi
CEN: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu
CEN: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 3.809.200 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.