MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 15/04/2011, 04:58
BXD

 Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng

Giá hiện tại: BXD 8.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BXD: 25/4 GDKHQ nhận cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 15%

Thời gian thực hiện trả cổ tức: 16/05/2011

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức đăng ký: CTCP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng ( BXD)

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2011

(1) Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/05/2011

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng từ ngày 16/05/2011. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân.

(2) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II: 2011 - 2016

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/05/2011 (Ngày chính thức, Công ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng. Địa chỉ: Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán;

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và 05 năm (2006 - 2010);

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 và 05 năm (2006 - 2010);

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và định hướng 05 năm (2011 - 2015);

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2010;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011 - 2016);

+ Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

+ Tạm ứng cổ tức năm 2010 cho cổ đông.

Lộc Anh

Theo VSD

Các tin khác
BXD: 9/9/2010 – Ngày giao dịch đầu tiên 1.136.500 cổ phiếu trên Upcom
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.