MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 22/03/2023, 16:55
BTH

 Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (UpCOM)

Giá hiện tại: BTH 8.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BTH: Con bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 685.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Ngọc Kiên
- Mã chứng khoán: BTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.732.091 CP (tỷ lệ 22,93%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 685.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/03/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/04/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Bích Ngọc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
BTH: Báo cáo tình hình sử dụng vốn
BTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
BTH: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2022
BTH: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành riêng lẻ 25.500.000 cổ phiếu
BTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
BTH: Giải trình kết quả kinh doanh theo Báo cáo tài chính quý 2/2022
BTH: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu
BTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
BTH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BTH: 6.6.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.