MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 06/10/2022, 09:36
AVC

 Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương (UpCOM)

Giá hiện tại: AVC 46.9 +0.5(+1.08%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
AVC: Ông Nguyễn Thiện - Trưởng BKS đã mua 6.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thiện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: AVC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không khớp lệnh
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/10/2022

Theo HNX

Các tin khác
AVC: Gia hạn tạm thời chức vụ TGĐ của ông Cao Huy Bảo
AVC: Ông Nguyễn Thiện - Trưởng BKS đăng ký mua 20.000 cổ phiếu
AVC: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0%
AVC: Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát đã mua 12.000 CP
AVC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
AVC: Kết luận về việc thanh tra thuế tại Công ty
AVC: Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát đăng ký mua 20.000 CP
AVC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
AVC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
AVC: Nghị quyết HĐQT thống nhất báo cáo tình hình SXKD quý 1/2022 và kế hoạch quý 2/2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.