MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 21/09/2022, 09:57
ATG

 Công ty Cổ phần An Trường An (UpCOM)

Giá hiện tại: ATG 1.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ATG: 3.10.2022, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATG của CTCP An Trường An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:
+ Báo cáo, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Theo HNX

Các tin khác
ATG: Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
ATG: Giải trình liên quan đến BCTC bán niên năm 2022
ATG: Duy trì diện bị hạn chế giao dịch do không CBTT về họp ĐHCĐ thường niên 2022
ATG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
ATG: Thông báo hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
ATG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ATG: 2.6.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
ATG: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
ATG: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đã mua 2.283.000 CP
ATG: Ông Võ Quí Lâm đã mua 690.000 CP, trở thành CĐL từ 18/03/2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.