MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 27/05/2022, 04:04
ATG

 Công ty Cổ phần An Trường An (UpCOM)

Giá hiện tại: ATG 1.4 +0.1(+7.69%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ATG: 2.6.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATG của CTCP An Trường An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
ATG: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
ATG: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đã mua 2.283.000 CP
ATG: Ông Võ Quí Lâm đã mua 690.000 CP, trở thành CĐL từ 18/03/2022
ATG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
ATG: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021
ATG: Ông Lê Quốc Cường đã mua 9.100 CP, đã bán 370.100 CP
ATG: Ông Lê Quốc đã bán 50.000 CP
ATG: Ông Lê Quốc Cường đã mua 102.000 CP, đã bán 216.300 CP, không còn là CĐL từ 06/08/2021
ATG: Em trai ông Lê Quốc Cường - Cổ đông lớn đã bán 50.600 CP
ATG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.