MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 26/02/2021, 23:42
WTC

 CTCP Vận tải thủy - Vinacomin (UpCOM)

Giá hiện tại: WTC 12.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
WTC: 18.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WTC của CTCP Vận tải thủy Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2021 (thứ sáu)
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải Thủy – Vinacomin số 108 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính năm 2020;
+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020;
          - Nội dung họp: + Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua thanh toán thù lao năm 2020 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021;
+ Một số nội dung khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
WTC: Thông báo Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN 2021
WTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
Giá một cổ phiếu gấp rưỡi sau 4 phiên
WTC: Chị ông Trịnh Trung Úy - Chủ tịch HĐQT đã mua 11.392 CP
WTC: Chị ông Trịnh Trung Úy - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 11.392 CP
WTC: Chị ông Trịnh Trung Úy - Chủ tịch HĐQT đã mua 30.361 CP
WTC: Chị ông Trịnh Trung Úy - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 30.361 CP
WTC: Chị ông Trịnh Trung Úy - Chủ tịch HĐQT đã mua 32.141 CP
WTC: Chị ông Trịnh Trung Úy - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 32.141 CP
WTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.