MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 24/03/2023, 23:58
VTD

 Công ty cổ phần Vietourist Holdings (UpCOM)

Giá hiện tại: VTD 11.5 -0.3(-2.54%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
VTD: Đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và Người CBTT của ông Nguyễn Văn Chệch

.

 

Theo HNX

Các tin khác
VTD: Bổ nhiệm ông Trần Văn Thế giữ chức Thành viên HĐQT từ 15/03/2023
VTD: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
VTD: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
VTD: Quy chế quản trị nội bộ công ty
VTD: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 15/03/2023)
VTD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
VTD: Nhận được Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Thành viên BKS và ông Trần Ngọc Hoàng - Thành viên HĐQT
VTD: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Hà Nội
VTD: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Bình Dương
VTD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.