MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 04/08/2022, 03:09
VSN

 Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (UpCOM)

Giá hiện tại: VSN 22.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VSN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
Các tin khác
VSN: Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trung giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT từ 07/07/2022
VSN: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại Các Ngân hàng
VSN: Ký hợp đồng kiểm toán
VSN: Bổ nhiệm ông Trương Hồng Phong giữ chức Thành viên HĐQT từ 21/04/2022
VSN: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
VSN: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
VSN: Điều lệ Công ty (sau sửa đổi, bổ sung)
VSN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
VSN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VSN: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc An giữ chức Tổng giám đốc từ 04/04/2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.