TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 19/05/2022, 08:20
VSE

 Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: VSE 8.2 +0.1(+1.23%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VSE: 30.5.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSE của CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022, thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương án sử dụng lợi nhuận, trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số nội dung khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VSE: Thông báo của VSD về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 31/03/2022
VSE: Thông báo về ngày ĐKCC dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
VSE: Nghị quyết HĐQT v/v lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
VSE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VSE: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021
VSE: 30.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
VSE: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Tú giữ chức Phó Giám đốc từ 21/03/2022
VSE: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
VSE: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
VSE: 22.9.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.