MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 30/03/2023, 08:08
VQC

 Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (UpCOM)

Giá hiện tại: VQC 14.2 -0.5(-3.4%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VQC: 5.4.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VQC của CTCP Giám định -Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương án sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2022;
+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2022;
+ Quyết định phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022; kế hoạch cổ tức năm 2023;
+ Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023;
          - Nội dung họp: + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyển của Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6, văn phòng Công ty cổ phần Giám định Vinacomin (số 55, Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2023
 

 

Theo HNX

Các tin khác
VQC: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Anh giữ chức Trưởng BKS từ 31/01/2023
VQC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
VQC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
VQC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VQC: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
VQC: 26.12.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
VQC: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
VQC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
VQC: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
VQC: 13.5.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.