MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 02/07/2021, 05:31
VNA

 Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship (UpCOM)

Giá hiện tại: VNA 24.1 -1.7(-6.59%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
VNA: Ông Mai Xuân Ngoạt - Ủy viên HĐQT đã bán 100.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Xuân Ngoạt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VNA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 108.100 CP (tỷ lệ 0,54%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.100 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/06/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/06/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VNA: Ông Vương Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc đăng ký bán 50.000 CP
VNA: Vợ ông Vương Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc đăng ký mua 100.000 CP
VNA: Ông Mai Xuân Ngoạt - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 100.000 CP
VNA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
VNA: Bổ nhiệm ông Dương Ngọc Tú giữ chức Thành viên HĐQT từ 23/04/2021
VNA: Điều lệ, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của ban kiểm soát
VNA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VNA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VNA: 12.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
VNA: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.