MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 09/03/2021, 04:18
VNA

 Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship (UpCOM)

Giá hiện tại: VNA 24.5 -0.3(-1.21%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VNA: 12.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNA của CTCP Vận tải biển Vinaship như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, sửa đổi điều lệ Công ty, cùng các vấn đề liên quan khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VNA: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
VNA: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
VNA: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
VNA: Báo cáo tài chính quý IV 2020 (văn phòng) kèm giải trình
VNA: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2020
VNA: Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Vinaship
VNA: Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
VNA: Báo cáo tài chính quý 2/2020
Vinaship (VNA): Bán tàu thành công, quý 2 lãi 18 tỷ đồng
VNA: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.