MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 26/07/2022, 04:08
VMG

 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (UpCOM)

Giá hiện tại: VMG 3.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VMG: 16.8.2022, tổ chức ĐHCĐ bất thường 2022
Các tin khác
VMG: 15.7.2022, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022
VMG: Thông báo về ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
VMG: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022
VMG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
VMG: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
VMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
VMG: Giải trình ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2021
VMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VMG: Công bố thông tin đơn từ nhiệm Thành viên BKS của ông Nguyễn Tấn Quyền
VMG: 21.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.