TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 11/03/2022, 22:18
VLW

 Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (UpCOM)

Giá hiện tại: VLW 23.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VLW: 25.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLW của CTCP Cấp nước Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2022 (TCPH sẽ thông báo ngày cụ thể theo thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp nước Vĩnh Long - số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2021 và phương hướng năm 2022.
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021.
+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.
          - Nội dung họp: + Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS.
+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
+ Biên bản và nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VLW: Nghị quyết HĐQT v/v tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
VLW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
VLW: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi địa điểm kinh doanh sang chi nhánh
VLW: Thông báo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước
VLW: Nghị quyết HĐQT kỳ họp thường kỳ quý 4/2021
VLW: 1.10.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp
VLW: Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021
VLW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
VLW: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính quý 2/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.