MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 15/04/2021, 03:33
VLW

 Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (UpCOM)

Giá hiện tại: VLW 20.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VLW: 19.4.2021, ngày GDKHQ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLW của CTCP Cấp nước Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/05/2021 (TCPH sẽ thông báo ngày cụ thể theo thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp nước Vĩnh Long - số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết qủa hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020, phương hướng năm 2021 và nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026.
          - Nội dung họp: + Báo cáo tự đánh giá kết qủa hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021 và nhiệm kỳ 2016-2020, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026.
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.
          - Nội dung họp: + Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS.
+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 do kết thức nhiệm kỳ.
+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
          - Nội dung họp: + Thông qua quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
+ Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VLW: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
VLW: Nghị quyết HĐQT v/v hủy danh sách cổ đông ngày 20/04/2021
VLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VLW: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
VLW: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
VLW: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
VLW: Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Trần Ngọc Thành Nhơn từ 31/12/2020
VLW: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2020
VLW: Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
VLW: Miễn nhiệm ông Trần Văn Bản - Phó TGĐ từ 01/09/2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.