TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 23/05/2022, 10:07
VIW

 Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: VIW 16.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VIW: 27.5.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIW của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam- CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
          - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
+ Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022;
+ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán chi phí năm 2022;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VIW: Nghị quyết HĐQT về thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp
VIW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
VIW: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
VIW: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý II/ 2021 (Hợp nhất)
VIW: Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 2/2021
VIW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
VIW: Ký hợp đồng kiểm toán
VIW: Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2021
VIW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.