TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 24/02/2017, 00:00
VINAGLOBAL

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (OTC)

VINAGLOBAL: Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên


Bên chuyển nhượng: 
- Tên:Công ty TNHH Xây dựng An Cư
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 700.000 cổ phần
- Tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 20%VĐL
- Số lượng cổ phần đã bán: 700.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần 
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0%VĐL
Bên chuyển nhượng: 
- Tên:Mai Văn Công
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 525.000 cổ phần
- Tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 15%VĐL
- Số lượng cổ phần đã bán: 525.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần 
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0%VĐL
Bên chuyển nhượng: 
- Tên:Châu Vinh Quang
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 525.000 cổ phần
- Tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 15%VĐL
- Số lượng cổ phần đã bán: 525.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần 
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0%VĐL
Bên chuyển nhượng: 
- Tên:Hoàng Biều
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 525.000 cổ phần
- Tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 15%VĐL
- Số lượng cổ phần đã bán: 525.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần 
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0%VĐL
Bên chuyển nhượng: 
- Tên:Nguyễn Bảo Thành
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 525.000 cổ phần
- Tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 15%VĐL
- Số lượng cổ phần đã bán: 525.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần 
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0%VĐL
Bên nhận chuyển nhượng: 
- Tên:Công ty cổ phần Quản lý đầu tư Hasco Capital
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 0%VĐL
- Số lượng cổ phần đã mua: 346.500 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 346.500 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 9.9%VĐL
Bên nhận chuyển nhượng: 
- Tên:Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hasco
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 0%VĐL
- Số lượng cổ phần đã mua: 346.500 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 346.500 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 9.9%VĐL
Bên nhận chuyển nhượng: 
- Tên:Nguyễn Thị Ánh
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 0%VĐL
- Số lượng cổ phần đã mua: 346.500 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 346.500 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 9.9%VĐL
Bên nhận chuyển nhượng: 
- Tên:Nguyễn Hải Minh
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 0%VĐL
- Số lượng cổ phần đã mua: 339.500 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 339.500 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 9.7%VĐL
Bên nhận chuyển nhượng: 
- Tên:Nguyễn Đức Thuận
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 0%VĐL
- Số lượng cổ phần đã mua: 346.500 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 346.500 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 9.9%VĐL
Bên nhận chuyển nhượng: 
- Tên:Trần Đức Minh
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 0%VĐL
- Số lượng cổ phần đã mua: 346.500 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 346.500 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 9.9%VĐL
Bên nhận chuyển nhượng: 
- Tên:Đỗ Trung Sơn
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 0%VĐL
- Số lượng cổ phần đã mua: 346.500 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 346.500 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 9.9%VĐL
Bên nhận chuyển nhượng: 
- Tên:Trần Đức Chiến
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 0%VĐL
- Số lượng cổ phần đã mua: 178.500 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 178.500 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 5.1%VĐL
Bên nhận chuyển nhượng: 
- Tên:Nguyễn Thị Thu Hòa
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ trước khi chuyển nhượng: 0%VĐL
- Số lượng cổ phần đã mua: 203.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 203.000 cổ phần
- Tỉ lệ cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 5.8%VĐL
Ngày giao dịch: 09/02/2017
(Quyết định, số: 47/QĐ-UBCK, ngày 16/01/2017)


Tài liệu đính kèm:
HNX
Các tin khác
VINAGLOBAL: Ông Trần Phú Mỹ thôi làm CT.HĐQT từ 20.1.2017
VINAGLOBAL: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017
VINAGLOBAL: Thông báo thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017
VINAGLOBAL: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 20/01/2017
VINAGLOBAL: Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017
VINAGLOBAL: 17.2.2017, ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017
VINAGLOBAL: Công bố thông tin BCTC và tỷ lệ an toàn TC đã soát xét tại 30.6.2016
VINAGLOBAL: Công bố thông tin BCTC quý 2 năm 2016
VINAGLOBAL: Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016
Công ty Chứng khoán Toàn Cầu bị phạt 175 triệu đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.