MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 24/03/2023, 14:34
VCP

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (UpCOM)

Giá hiện tại: VCP 27.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VCP: Ông Đỗ Tuấn Anh đã mua 865.000 CP, trở thành CĐL từ 20/03/2023

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Tuấn Anh
- Mã chứng khoán: VCP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 4.164.780 CP (tỷ lệ 4,97%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 865.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.029.780 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 20/03/2023.

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
VCP: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
VCP: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023
VCP: Cổ đông lớn Lê Quốc Hương đã mua 270.000 CP
VCP: Cổ đông lớn Vũ Tuấn Cường đã bán 270.000 CP
VCP: Ông Đỗ Hoàng Dương đã mua 350.000 CP, trở thành CĐL từ 06/02/2023
VCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
VCP Holdings bắt tay FPT IS quản trị doanh nghiệp với SAP S/4HANA
VCP: Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)
VCP: Cổ đông Lê Quốc Hương đã mua 1.050.000 cp, trở thành CĐL từ 21.9.2022
VCP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.