MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 22/05/2020, 04:07
VAT

 Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân (UpCOM)

Giá hiện tại: VAT 0.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VAT: Cổ đông lớn Trần Kim Phượng đã mua 120.000 cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Kim Phượng
- Mã chứng khoán: VAT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.527.610 CP (tỷ lệ 33,61%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 120.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.647.610 CP (tỷ lệ 36,25%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 15/05/2020.


Theo HNX

Các tin khác
VAT: Cổ đông lớn Trần Kim Phượng đã mua 120.100 cp
VAT: Cổ đông lớn Trần Kim Phượng đã mua 514.900 cp
VAT: Cổ đông lớn Trần Kim Phượng đã mua 22.000 cp
VAT: Cổ đông lớn Trần Kim Phượng đã mua 120.100 cp
VAT: Cổ đông lớn Trần Kim Phượng đã mua 125.600 cp
VAT: Cổ đông lớn Trần Kim Phượng đã mua 70.100 cp
VAT: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bà Trần Kim Phượng
VAT: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bà Trần Kim Phượng
VAT: Cổ đông lớn Trần Kim Phượng đã mua 131.100 cp
VAT: Cổ đông lớn Trần Kim Phượng đã mua 38.900 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.